Dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh

Quý  doanh nghiệp đã có thâm niên hoạt động và trải qua nhiều biến động nhân sự kế toán, những số liệu sổ sách, nhiều điểm bất cập và bất hợp lý không không thể giải thích được, quý doanh nhiệp muốn và quý doanh nghiệp đang lo lắng về tình hình sổ sách kế toán của doanh nghiệp mình không đúng theo quy định của pháp luật, quý doanh nghiệp cảm thấy bất an và mất nhiều thời gian cho công việc quản lý hệ thống kế toán của công ty mình.

Dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh
Dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh

– Tư vấn qui định của pháp luật liên quan đến nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh;

– Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp;

– Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;

– Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp;

– Tư vấn tổng thể các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh như: nộp bổ sung thuế môn bài, kê khai thuế, phát hành hóa đơn, tư vấn pháp luật lao đông trong doanh nghiệp, xin các giấy phép hoạt động sau đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp,…;

– Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp: pháp luật doanh nghiệp, pháp luật thuế, pháp luật tài chính, pháp luật thương mại, pháp luật lao động, pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật chuyên ngành trong hoạt động của doanh nghiệp,….

– Tư vấn miễn phí các qui định của pháp luật trong hoạt động doanh nghiệp sau khi đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Gọi ngay
chat-active-icon