Đăng Ký Chất Lượng Sản Phẩm

ho-so-cong-bo-tieu-chuan-chat-luong

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng

Bạn đang muốn tìm hiểu về thủ tục làm hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm? Bạn đang cần tìm một doanh nghiệp tư vấn các vấn đề liên quan đến công bố chất lượng? Hãy liên hệ với Công ty TNHH dịch vụ HUỲNH NGỌC HÂN, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn mọi vấn đề liên quan đến công bố chất lượng sản phẩm.
ho-so-cong-bo-tieu-chuan-chat-luong

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng

HỒ SƠ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC:

1. Thực phẩm thông thường 

– Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản sao y công chứng) * Ngành nghề có chức năng sản xuất thực phẩm

– Giấy chứng nhận Cơ sở sản xuất đủ điều kiện vệ sinh thực phẩm (02 bản sao y công chứng)

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (về chỉ tiêu Lý hóa, chỉ tiêu vệ sinh và chỉ tiêu kim loại nặng).

– Mẫu sản phẩm (03 mẫu) * Công ty TNHH dịch vụ HUỲNH NGỌC HÂN hỗ trợ kiểm nghiệm các chỉ tiêu Lý hóa, chỉ tiêu vệ sinh và chỉ tiêu kim loại nặng tại Cơ quan có chức năng

Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm: 07 ngày làm việc (kể từ ngày gửi mẫu)

Thời gian công bố: 12 ngày làm việc (kể từ ngày ký hồ sơ công bố)

Nơi cấp: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm địa phương

ho-so-cong-bo-tieu-chuan-chat-luong

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng

2. Thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm  

– Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản sao y công chứng) * Ngành nghề có chức năng sản xuất thực phẩm

– Giấy chứng nhận Cơ sở sản xuất đủ điều kiện vệ sinh thực phẩm (02 bản sao y công chứng)

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (về chỉ tiêu Lý hóa, chỉ tiêu vệ sinh và chỉ tiêu kim loại nặng).

– Mẫu sản phẩm (03 mẫu) * Công ty TNHH dịch vụ HUỲNH NGỌC HÂN hỗ trợ kiểm nghiệm các chỉ tiêu Lý hóa, chỉ tiêu vệ sinh và chỉ tiêu kim loại nặng tại Cơ quan có chức năng

Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm: 10 ngày làm việc (kể từ ngày gửi mẫu)

Thời gian công bố: 15 ngày làm việc (kể từ ngày ký hồ sơ công bố)

Nơi cấp: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm  – Bộ Y Tế

ho-so-cong-bo-tieu-chuan-chat-luong

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng

HỒ SƠ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM NHẬP KHẨU: 

1. Thực phẩm thông thường

– Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản sao y công chứng) * Ngành nghề có chức năng sản xuất thực phẩm

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (Certificate Of Analysis – CA): 02 bản chính hoặc sao y chứng thực Lãnh sự quán VN (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan). Ghi chú: CA hợp lệ phải do trung tâm kiểm nghiệm độc lập có chức năng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025, cung cấp giấy chứng nhận ISO 17025

– Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (02 bộ nhãn có đóng dấu của thương nhân).

Thời gian công bố: 15 ngày làm việc (kể từ ngày ký hồ sơ công bố)

Nơi cấp: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Bộ Y Tế

ho-so-cong-bo-tieu-chuan-chat-luong

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng

2. Thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, hương liệu thực phẩm

– Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản sao y công chứng) * Ngành nghề có chức năng sản xuất thực phẩm

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (Certificate Of Analysis – CA): 02 bản chính hoặc sao y chứng thực Lãnh sự quán VN (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan). Ghi chú: CA hợp lệ phải do trung tâm kiểm nghiệm độc lập có chức năng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025, cung cấp giấy chứng nhận ISO 17025

– Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale): 02 bản chính hoặc sao y chứng thực Lãnh sự quán VN

– Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (02 bộ nhãn có đóng dấu của thương nhân).

Thời gian công bố: 15 ngày làm việc (kể từ ngày ký hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng)

Nơi cấp: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Bộ Y Tế

——————————————————————————-

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ ACB
Địa chỉ               :  71/1 Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
MST                   :  0316642490
Người đại diện :  Huỳnh Thị Ngọc Hân
Email                 : ketoanhuynhngochan@gmail.com
Hotline              : 0903.661.875 – 0905.472.101
Điện thoại         : 028.66.520.298

Thông tin khác